VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Cầu Nguyện - Trình Dâng Lời Thỉnh Cầu: Tiếp Cứu Từ Cha

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/20/2013; 1386 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 10:27:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi).


SốKhách từMới xem
1, France227.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Tại Sao Phải Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Lời Hứa Chữa Lành Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Những Nguyên Tắc Đức Tin Năng Động (Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.