VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Cầu Nguyện - Trình Dâng Lời Thỉnh Cầu: Tiếp Cứu Từ Cha

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/20/2013; 1402 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 4:7:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US833.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Ngũ Ngon Trong Lòng Sư Tử (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Xưng Tội Để Được Giảng Hòa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Vinh Quang (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.