VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Cầu Nguyện - Trình Dâng Lời Thỉnh Cầu: Tiếp Cứu Từ Cha

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/20/2013; 1425 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 21:13:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi).


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France7244.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)22
2Ông Trời Ơi, Cứu Con! (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)7
3Ước Nguyện Chính Đáng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Vui Mừng Trong Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Bảy Lý Do Khiến Lời Cầu Nguyện Thiếu Linh Nghiệm (Mục Sư Ngô Việt Tân)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.