VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Bản Chất Của Chúng Ta Có Ảnh Hưởng Đến Người Khác Chăng?

Ga-la-ti 2:11-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/6/2013; 1086 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 17:12:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US2302.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Phước Được Chúa Khen (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Khẩn Cầu Cho Nhau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.