VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Bản Chất Của Chúng Ta Có Ảnh Hưởng Đến Người Khác Chăng?

Ga-la-ti 2:11-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/6/2013; 1158 xem 26 lưu
Xem lần cuối 0.69 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.72 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)32
2Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Hội Thánh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chúa Hiện Diện và Sự Co Đơn (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Một Gia Đình Di Dân (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.