VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Bản Chất Của Chúng Ta Có Ảnh Hưởng Đến Người Khác Chăng?

Ga-la-ti 2:11-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/6/2013; 1087 xem 25 lưu
Xem lần cuối 0.77 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.81 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Đức Tin Chiến Thắng Thế Gian (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Cảnh Tượng Đêm Khuya Chốn Ngục Tù (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Điều Gì Giết Chết Hội Thánh (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Những nét của một Hội Thánh Sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.