VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Điều Gì Thay Đổi Con Người Và Cuộc Đời Chúng Ta?

2 Sa-mu-ên 9:6-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/21/2013; 1065 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 9:25:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5420.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Theo Chúa Gọi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Tìm Cho Kỳ Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Nghênh Đón Vua Hòa Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Môn Đồ Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.