VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Điều Gì Thay Đổi Con Người Và Cuộc Đời Chúng Ta?

2 Sa-mu-ên 9:6-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/21/2013; 1101 xem 16 lưu
Xem lần cuối 0.41 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.47 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
2Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Tấn Tới Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Chúa Có Quan Tâm Đến Việc Làm Của Tôi Không? (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Điều Gì Thay Đổi Con Người Và Cuộc Đời Chúng Ta? (Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.