VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Điều Gì Thay Đổi Con Người Và Cuộc Đời Chúng Ta?

2 Sa-mu-ên 9:6-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/21/2013; 1068 xem 16 lưu
Xem lần cuối 0.61 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.66 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Thay Đổi Tâm Linh Thay Đổi Sự Hiểu Biết (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)3
3Cây Thập Tự Tôi Mang (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Sinh Nhật Chúa Jêsus Vua của chúng ta (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.