VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Sau Lễ Báp-têm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1134 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 14:1:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Xưa Và Nay (Sách CVCSD).


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore5146.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tĩnh Thức (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Những Bài Ca Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Tín Đồ Thật (II) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.