VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Sau Lễ Báp-têm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1135 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.77 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Xưa Và Nay (Sách CVCSD).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.81 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sứ Vụ Tín Nhân 3 - Làm Con Cái Để Yêu Thương (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Trọn Đời Biết Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Vui Mừng Cảm Tạ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Ai Yêu Thế Gian? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Quyền năng trong lời nói (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.