VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Lý Do Chứng Đạo Và Truyền Giáo

Lu-ca 24:44-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/10/2013; 372 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/21/2019 15:21:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, Thailand2174.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Chúa Thế Nào Mới Phải (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
2Cảnh Tượng Trái Ngược (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Đồng Hành Với Chúa Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Hết Lòng Mà Làm! Làm Gì? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Vác Thập Tự (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.