VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Lý Do Chứng Đạo Và Truyền Giáo

Lu-ca 24:44-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/10/2013; 441 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.46 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.