VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Cuộc Đời Chúng Ta Giống Như Loại Đất Nào?

Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/26/2013; 654 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 19:54:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley.


SốKhách từMới xem
1, , US820.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)5
2Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Tin Mừng Lớn Cho Muôn Dân (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
4Sự Lạ Lùng Quá Cho Tôi (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.