VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Chọn Lại Con Đường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 210 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2017 11:46:27
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1, LA, US9967.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thay Đổi Tư Tưởng Theo Ý Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)7
2Vững Bước Đi Trên Khổ Đau (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)6
3Cần Được Cầu Thay (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Mẹ Chồng Lo Cho Con Dâu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Chúa Thấy Chỗ Sâu Kín Của Tâm Hồn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng