VietChristian
VietChristian
17 Năm Nhìn Lại

Spring Photo

Chọn Lại Con Đường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 199 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/26/2017 6:14:15
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam101.33 phút
2Mountain View, CA, US101.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Binh Khí Tổng Hợp (Mục Sư Lê Văn Thái)4
2Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Công Việc Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
5Binh Giáp Tự Vệ Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng