VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Người Chúa Chọn

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1675 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 21:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Hội Thánh Xưa Và Nay (Sách CVCSD).


SốKhách từMới xem
1, Thailand9696.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
2Một Gia Đình Nhiều Sắc Thái (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Bài Học Từ Hội Thánh Ban Đầu (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
4Vì Đức Chúa Trời Là Thần Linh (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Hạnh Ngộ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.