VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Người Chúa Chọn

Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1651 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 0:56:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Hội Thánh Xưa Và Nay (Sách CVCSD).


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam1906.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chỗ Che Bão Táp (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Ý Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Kết Quả Của Lòng Biết Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
4Chân Lý Cứu Rỗi (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Vững Tin Thì Tất Thắng (Mục Sư Lê Duy Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.