VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Quyết Định Cho Năm Mới

Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 463 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/26/2017 17:24:39
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 60.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 60.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam5185.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Là Ai? (Mục Sư Trần Thiện Đức)4
2Việc Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Mẹ Chồng Lo Cho Con Dâu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Đức Chúa Jêsus Là Đức Chúa Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Mối Liên Hệ Giữa Cha & Con Cái (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng