VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Quyết Định Cho Năm Mới

Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 615 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/23/2018 20:56:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 60.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 60.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, France645.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ý Định Tốt Lành Ngay Trong Hoạn Nạn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Linh Lực Do Cầu (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Để Có Thể Sống Vui Mừng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Nhìn Xem Chúa (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
5Lối Riêng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng