VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Quyết Định Cho Năm Mới

Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 486 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/18/2017 7:27:25
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 60.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 60.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, France8304.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Nam Tài Đức (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Ân Điển Ta Đủ Cho Ngươi Rồi! (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Ta Là Sự Sống Lại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Người Được Ơn Chúa (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Ngày Sa-bát (Mục Sư Lê Văn Thái)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng