VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Quyết Định Cho Năm Mới

Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 294 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 22:50:3
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 60.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 60.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Oviedo, FL, US244.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Dựng Nên Và Phế Bỏ (Mục Sư Lâm Văn Minh)6
2Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 2) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)5
3Chúa Có Biết Đến Chúng Ta Chăng? (Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn)3
4Năm Mới - Rượu Mới, Bầu Da Mới (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
5Chìa Khóa Để Kinh Nghiệm Sự Sống Tuyệt Vời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng