VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Quyết Định Cho Năm Mới

Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 575 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/13/2018 2:22:19
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 60.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 60.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam10944.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cam Kết Trọn Đời (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
2Đầy Đủ trong Năm (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
3Phục Hồi Sức Khỏe Hội Thánh Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Uy Quyền Của Kẻ Tin (Mục Sư Đào Việt Tiến)1
5Thờ Phượng Khi Trầm Cảm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng