VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Quyết Định Cho Năm Mới

Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 403 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2017 12:50:15
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 60.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 60.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam898.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngày Nghỉ Thánh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
2Hôn Nhân (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Bài Trắc Nhiệm Tình Yêu (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
4Từ dấu trừ sang dấu cộng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Dấu Hiệu Thời Kỳ Cuối Cùng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng