VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Nô Lệ hay Con Cái

Ga-la-ti 4:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1802 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 18:42:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 4.

Nô Lệ và Tự Do (Thư Ga-la-ti).


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US4070.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thánh Nhân Sa Ngã (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Tạ Ơn Chúa I (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
3Thánh Thi Cảm Tạ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Sống Yêu Thương (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Những Bài Học Từ Thành Giê-ri-cô (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.