VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Một Nếp Sống Mới

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 245 xem
Xem lần cuối 2/19/2018 0:22:2
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, Germany700.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)5
3Câu Nói Thật Hay Của Mạc-đô-chê (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Quyền Năng Của Sự Liên Tục Ở Trong Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Chào Đón Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng