VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Bạn Dâng Gì Cho Chúa Trong Mùa Giáng Sinh?

Ma-thi-ơ 2:7-12; Rô-ma 12:1-2
Pastor Michael Faber
C:12/1/2013; 878 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 23:43:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 2, Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 2, Rô-ma 12.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.