VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Ngài Mang Đến Hy Vọng

Giăng 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2013; 1574 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 18:40:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France1119.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hai Cảnh Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Chúa Là Sự Sống Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ơn Chúa Và Áp Lực Đám Đông (Truyền Đạo Nguyễn Hồng Hải)2
5Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.