VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Ngài Mang Đến Tình Yêu

Giăng 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/15/2013; 1068 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 7:13:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam4659.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biết Ơn, Nhớ Ơn Và Tạ Ơn Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Sứ Giả Nhà Vua (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Chúa Phán Bạn Còn Thiếu Một Điều (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
5Suddenly - Thình lình (Pastor Kevin Kinchen)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.