VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Dòng Chữ Cuối Cùng

Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1413 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 23:13:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 6.

Nô Lệ và Tự Do (Thư Ga-la-ti).


SốKhách từMới xem
1, Thailand2703.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)51
2Rồi Sẽ Được Chúa Cất Lên (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)5
3Hãy Nếm Những Phước Chúa Ban (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
4Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)4
5Thời Gian Biệt Thánh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.