VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Đấng Christ Và Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 944 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 0:18:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hội Thánh Tôi.


SốKhách từMới xem
1, France11320.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
3Vật Bất Trị (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Trái Tim Của Mẹ (Minh Nguyên)3
5Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.