VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đấng Christ Và Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 919 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 3:29:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hội Thánh Tôi.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam12440.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Neo trong Sóng Gió (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Bỏ Sự Sống Mình (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
3Người Bị Băng Huyết (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Điều Quan Trọng Nhất Trên Đời (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Nhen Lại Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Thiện)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.