VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Một Hội Thánh Yêu Thương

Phi-líp 1:03-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1850 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 7:46:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Hội Thánh Sống Mạnh (Thư Phi-Líp).


SốKhách từMới xem
1, France2496.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Lời Sống (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
4Làm Thế Nào Để Bớt Lo Lắng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Chúa Sống (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.