VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Lý Do Ngài Đến

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/21/2013; 424 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 11:30:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US748.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Chúa Bình An (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Bài Giảng Sống cho Môn Đệ (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Đức Tin Trong Uy Quyền Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Tình Yêu Và Tha Thứ (Mục Sư Lê Văn Thể)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.