VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Tận Dụng Thì Giờ

Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/5/2014; 802 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 5:34:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US2076.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tự Do Hay Nô Lệ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tin Mừng Cho Mọi Người (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
4Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Uy Tín của Lời Nói (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.