VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Tận Dụng Thì Giờ

Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/5/2014; 802 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.38 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US0.44 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Tại Sao Tôi Cần Lời Chúa? (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
3Đầu Phục Thay Vì Tự Điều Khiển (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Ô-bết Ê-đôm, Ngôi Nhà Thờ Phượng Chân Chính (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Dâng Cả Cuộc Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.