VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Một Hội Thánh Lý Tưởng

Phi-líp 1:20-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1419 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 4:41:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Hội Thánh Sống Mạnh (Thư Phi-Líp).


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US869.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Nổ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Vun Tưới Hôn Nhân (Mục Sư Hồ Khắc Đàm)2
3Thần Trí Làm Con Nuôi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Lãnh Đạo Phải Như Phục Vụ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.