VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúa Giê-su Christ Mở Cửa

Chúa Giê-su Christ Mở Cửa

Khải-huyền 3:7-9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/12/2014; 655 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 2:2:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 3.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, , US1819.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)34
2Chúa Giê-xu Là Con Đường Sự Sống (Mục Sư Hồ Vũ)2
3Tôi Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tin Lành Là Gì? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Lợi Dụng Thì Giờ (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.