VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công Vụ Của Đức Thánh Linh

Công Vụ Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:1-15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/12/2014; 1812 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 20:54:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, , US74.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Làm Sao Để Biết Và Nối Kết Với Cha Thiên Thượng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Cuộc Đời Một Phụ Nữ Di Dân (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Hạnh Phúc Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.