VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công Vụ Của Đức Thánh Linh

Công Vụ Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:1-15
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/12/2014; 1812 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1.08 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, , US1.13 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)42
2Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)5
3Kiên Trì Kháng Cự Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Đừng Lo Phiền (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
5Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.