VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Khoan Dung Và Tha Thứ

Cô-lô-se 3:12-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2014; 826 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/10/2020 7:22:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.