VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Như Gà Mẹ Túc Con Mình

Ma-thi-ơ 23:34-39
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/26/2014; 662 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 18:10:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, , US5514.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Sống Lời Hứa Và Giữ Lời Hứa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Người Cha Gương Mẫu (Mục Sư Trương Văn Sáng)1
5Phước Hạnh Trong Nhà Cha (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.