VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Không Có Phục Sinh Nếu Không Có Thập Hình

Ma-thi-ơ 27:45-50
Pastor Michael Faber
C:2/9/2014; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 13:47:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4535.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Công Khó Được Ghi Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Ưu Tiên Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Vượt Sông (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Khải Tượng Truyền Giáo (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Chúng Ta Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.