VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Đấng Ban Phước

Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/9/2014; 602 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 12:11:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4979.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Có Việc Làm (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Thiết Hữu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Quan Niệm Sống Của Cơ Đốc Nhân (Pastor Đặng Ngọc Quốc)2
4Tận Tâm Tận Lực Phục Vụ (Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
5Cách Chúa Định Tội (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.