VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Nhiệt Tình Cho Chúa

Nhiệt Tình Cho Chúa

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/26/2014; 972 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 9:15:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US5028.48 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cư An Tư Nguy (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Không Quỳ Gối (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
3Gieo Ra Hư Nát Mà Sống Lại Không Hư Nát (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Nhìn Xa Hiểu Rộng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Nguồn Gốc Và Hậu Quả Của Tội Lỗi (Mục Sư Lê Văn Thể)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.