VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Nhiệt Tình Cho Chúa

Nhiệt Tình Cho Chúa

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/26/2014; 1029 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 3:38:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam2469.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
2Phục Hưng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Kết Nối Trong Gia Đình Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
4Định Chế Hôn Nhân (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Truyền Bá Phúc Âm (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.