VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Lo Việc Nhà Thế Nào Rồi

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/16/2014; 675 xem 4 lưu
Xem lần cuối 53.01 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Germany53.00 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiếng Gà Gáy: Hãy Thức Dậy Và Ra Đi (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Không Ngó Lại Đằng Sau (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Lời Hằng Sống (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Một Giấc Ngủ Ngon (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Khi Chúa Giê-xu Qua (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.