VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Đời Mới Trong Đấng Christ

Đời Mới Trong Đấng Christ

Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 691 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 7:18:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 3.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2352.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Tin Có Việc Làm (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Đánh Trận Tốt Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Sự Vinh hiển của Chúa đổ xuống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Giáng Sinh ngày Đức Chúa Trời đổi địa chỉ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Được Cứu Chuộc Bởi Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.