VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Cách Nhau Cánh Cửa

Ma-thi-ơ 25:1-3
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/23/2014; 443 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 10:22:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 25.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, France915.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Làm Gì Khi Đau? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Thanh Tẩy Đền Thờ Trong Tuần Lễ Thánh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Đừng Sợ! Linh Hồn Còn Trong Người (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Chúa dùng những con người bình thường (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.