VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Spring Photo

Sói Trong Lốt Chiên

Ma-thi-ơ 7:15-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/23/2014; 1679 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 5:6:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Website, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi).

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.