VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Sói Trong Lốt Chiên

Ma-thi-ơ 7:15-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/23/2014; 1411 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 18:23:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6151.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thì Giờ, Lời Nói Và Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Trung Tín Nhỏ Dẫn Đến Ơn Phước Lớn (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Hội Thánh Và Sứ Mạng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Vượt Biển Đỏ (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Làm Việc Tốt Cho Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.