VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Sói Trong Lốt Chiên

Ma-thi-ơ 7:15-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/23/2014; 1432 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/1/2019 6:23:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US25014.48 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thói Quen Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1
2Nan Đề Và Giải Pháp (Mục Sư Lê Văn Thái)1
3Được Cứu Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả Và Đưa Vào Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
4Đào Nhiệm (Mục Sư Lê Văn Thái)1
570 Tuần Lễ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.