VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Thử Thách Và Cám Dỗ

Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3096 xem 32 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 1:4:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Đối Diện Với Tương Lai (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1North Richland Hills, TX, US8711.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)17
2Vững Lòng Và Đừng Sợ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
3Bóng Mát Của Vầng Đá (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Tiến Chiếm Đất Hứa (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1
5Hành Trình, Cây Trồng, và Đền Thờ: Cuộc Đời Đẹp Lòng Chúa (Pastor Michael Proud)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.