VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Tiếng Gà Gáy: Hãy Thức Dậy Và Ra Đi

Mác 13:28-37; Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 453 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 13:24:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 13, Rô-ma 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 13, Rô-ma 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US3843.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thữ Tấm Lòng Chân Thật (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Thực Tâm Thờ Phượng Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Đường Tới Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Bảo Nhơn)2
4Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Sự Thưởng Phạt Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Bùi Thanh Nhàn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.