VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Autumn Photo

Tiếng Gà Gáy: Hãy Thức Dậy Và Ra Đi

Mác 13:28-37; Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 772 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/28/2022 5:11:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 13, Rô-ma 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 13, Rô-ma 13.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.