VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Miệng Lưỡi Có Thể Xây Dựng Hoặc Phá Đổ

Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/2/2014; 2467 xem 38 lưu
Xem lần cuối 54.88 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.