VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận

Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3513 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 5:22:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Đối Diện Với Tương Lai (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US259.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
2Bí Quyết Hoàn Tất Đại Mạng Lệnh (Mục Sư Hồ Hiếu Hạ)2
3Phân Xử Tranh Chấp (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Những Quyết Định Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Phép lạ của việc Chúa Giáng sinh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.