VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận

Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3549 xem 33 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Đối Diện Với Tương Lai (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.59 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Từ Buồn Bã Đến Bùng Cháy (Mục Sư Nguyễn Tony)3
2Tốt Trở Thành Xấu (Pastor Dwayne Nordstrom)2
3Kết Bạn Với Thế Gian (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Khôn Lõi Của Đời - Khôn Ngoan Của Đạo II (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tác Nhân Của Lời Nói (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.