VietChristian
VietChristian
httl.org

Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình

Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình

Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/23/2014; 650 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 4:46:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US1935.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cứ Tin (Mục Sư Đỗ Đình Song)6
2Từng Lời Nói (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Không Thể Làm Một Mình (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
4Được Cứu Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả Và Đưa Vào Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Lúa Mì Và Cỏ Lùng (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.