VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình

Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình

Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/23/2014; 744 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.23 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, , US0.30 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đến Với Chúa Xuân (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Người Mới Trong Đấng Christ (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Năm Mới Rượu Mới Bầu Da Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Sự Tha Thứ Và Tình Yêu (Mục Sư Hứa Trung Tín)1
5Lời Hứa Chữa Lành Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.