VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Chúa Giê-xu Là Ai?

Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/2/2014; 486 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 3:5:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 17.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, France13328.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)23
2Mừng Dự Tiệc Thánh Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Chúa Giê-xu Trả Lời Những Câu Hỏi Của Gióp (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Chuyên Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Giê-su - Đấng Quyền Năng (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.