VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Người Muốn Điều Chúa Không Muốn

Ma-thi-ơ 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/2/2014; 2060 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 0:49:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 15.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.