VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Người Muốn Điều Chúa Không Muốn

Ma-thi-ơ 15:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/2/2014; 1987 xem 24 lưu
Xem lần cuối 0.25 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, , US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)51
2Sự Sáng Soi Trong Tối Tăm (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Đứa Con Xinh Tốt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tìm Chúa Cứu Thế (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Một Năm Mới Bình An (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.