VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Con Sai Họ Vào Đời

Giăng 17:6-19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/2/2014; 1360 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 15:9:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng), Kỳ Vọng Của Đấng Christ (Giăng 17).


SốKhách từMới xem
1, France7554.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Dùng Thân Thể Tôn Vinh Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)5
2Phước Rửa Chân (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Ít Lâu Nữa (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Tình Yêu Của Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hãy Vào Cửa Hẹp (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.