VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Tội Thiên Vị

Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1827 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 8:53:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 2.

Đối Diện Với Tương Lai (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US5312.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đoàn Người Nghinh Đón Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Gương Mẫu Sự Biến Đỗi (Pastor Doug Kellum)1
3Cận Thị Thuộc Linh (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
4Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - Quyền Năng Biến Đổi Đời Sống (P1) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Con Đang Làm Gì Ở Đây? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.