VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Cám Dỗ Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện

Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/9/2014; 656 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 18:47:37
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation10815.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)5
2Tình Yêu Trong Hôn Nhân Vợ Chồng (Phần 1) (Giáo Sư Ánh Tuyết Fisher)3
3Hướng Đi Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
4Báp Têm Và Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.